Ongerijmd, Kormoraan en Drie apen

De drie geselecteerde Verse Teksten van 2016!

De afgelopen maanden boog een leesteam bestaande uit Rob de Graaf, Eva Jansen Manenschijn, Karlijn Kistemaker, Joris van der Meer en Jibbe Willems zich over 55 nog ongespeelde teksten van 44 schrijvers. Onder de inzenders waren net afgestudeerde toneelschrijvers en bekende namen uit de theaterwereld, maar ook amateurs. Nederlanders en Vlamingen. De namen van de auteurs zijn echter voor het leesteam tot aan de uiteindelijke beslissing onbekend gebleven.

Tijdens zorgvuldig overleg werd voor verschillende stukken gepassioneerd gepleit. Het leesteam is gekomen tot een selectie van drie teksten die als de meest opzienbarende van deze ronde worden beschouwd: Drie apen, Kormoraan en Ongerijmd!

Drie apen van Alexander Hoffmann (pseudoniem) is een knap geschreven bewerking van een film, een beklemmende, moderne tragedie.

In Kormoraan van Daniel Sikora wordt een wonderlijke binnenwereld naar buiten gekeerd. Het is een poëtische wereldbeschouwing vol sterke zinnen.

Ongerijmd van Frank Siera is een stuk met een ongebruikelijke vorm; een dynamische negenspraak over taal, poëzie, betekenis en Gerrit Achterberg.

De geselecteerde teksten zullen verschijnen in de reeks van De Nieuwe Toneelbibliotheek. Op 11 april 2016 vindt in Theater Bellevue in samenwerking met de werkgroep Theater van de VvL een bijeenkomst plaats waarbij de geselecteerde teksten bovendien feestelijk worden voorgesteld aan het publiek. Joris van der Meer zal over alle drie de teksten een recensie schrijven.

De avond opent met de Boyerlezing, dit jaar uitgesproken door Simon van der Geest. Er is aandacht voor de winnaar van het Charlotte Köhler Stipendium en het Toneelschrijfhuis presenteert zich.

Reserveren kan bij Theater Bellevue.

Advertentie

VERSE TEKST 2016

de inzendronde voor nog ongespeelde theaterteksten

Verse Tekst is al vanaf 2005 de open inzendronde van het Platform Theaterauteurs voor nog niet geënsceneerde toneelteksten. In samenwerking met Theater Bellevue, De Nieuwe Toneelbibliotheek, de Werkgroep Theater van de Vereniging van Letterkundigen, Het Toneelschrijfhuis en De Tekstsmederij wordt Verse Tekst in 2016 opnieuw georganiseerd.

Dat gebeurt op maandag 11 april 2016 in Theater Bellevue. Die avond vindt ook de Boyerlezing plaats. Bovendien presenteert Het Toneelschrijfhuis zich.

Inzenden
Van 2 november 2015 tot en met 7 januari 2016 kunnen toneelschrijvers hun werk insturen. Een leesteam van dramaturgen, schrijvers en regisseurs selecteert uit alle inzendingen de drie meest opzienbarende teksten van deze ronde om die meer aandacht te geven, omdat ze die verdienen.

Drie geselecteerde teksten
In het aprilnummer van Theatermaker zal bekend worden gemaakt welke drie teksten door het leesteam zijn geselecteerd. Tijdens een publieke bijeenkomst in Theater Bellevue op 11 april worden de drie teksten en de schrijvers daarvan gepresenteerd, hierbij zal De Tekstsmederij betrokken zijn. Deze drie toneelstukken zullen worden uitgegeven door De Nieuwe Toneelbibliotheek. Dramaturg Joris van der Meer schrijft bovendien over elk stuk een recensie.

Boyerlezing
Ook vindt die avond de Boyerlezing plaats. Ter nagedachtenis aan schrijfster Marian Boyer heeft het bestuur van de werkgroep Theater VvL besloten een tweejaarlijkse lezing in het leven te roepen. Het doel van deze Boyerlezing is een bijzondere gast te eren en hem/haar de ruimte te geven deze lezing naar eigen wens te vullen. Zijn of haar inspiratie staat centraal. De eerste editie in 2014 werd ingevuld door/met Judith Herzberg. Wie dit jaar de Boyerlezing zal geven, wordt later bekend gemaakt.

Toneelschrijfhuis
Aan het einde van de avond presenteert Het Toneelschrijfhuis zich en maakt bekend welke plannen het heeft voor de toekomst. Het Toneelschrijfhuis biedt ruimte aan de autonome toneelschrijfkunst en is een initiatief van Magne van den Berg, Kees Roorda, Jibbe Willems, Lot Vekemans, Ditte Pelgrom, Paulien Geerlings, Martine Manten en Theater Bellevue.

Verse Tekst staat nadrukkelijk open voor alle professionele toneelschrijvers zowel uit Nederland als uit Vlaanderen.

Criteria
• Alleen afgeronde teksten (minimaal 30 pagina’s; geen maximum) komen in aanmerking
• Een schrijver kan meerdere stukken inzenden, met een maximum van 3
• Het stuk werd nog niet eerder (integraal) professioneel opgevoerd en er staat ook nog geen uitvoering door een professioneel team/gezelschap gepland
• De tekst moet in zesvoud in print worden ingestuurd, waarvan vijf prints zonder naam van de auteur en één exemplaar mét contactgegevens
• Daarnaast moet een digitaal exemplaar mét contactgegevens worden ingezonden

Inzendadres printversie
Verse Tekst 2016
p/a Theater Bellevue
t.a.v. Maaike Bergstra
Leidsekade 90
1017 PN Amsterdam
Inzendadres digitale versie en voor vragen
info@platformtheaterauteurs.nl (Maaike Bergstra)